Δορυφορικός Εντοπισμός

Πληροφορίες Δορυφορικού ΕντοπισμούΕισαγωγή

H εταιρεία μας διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία σε συστήματα εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων όπως για παράδειγμα επιβατικά και φορτηγά οχήματα, θαλάσσια σκάφη, οχήματα δημόσιας χρήσης. H εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και χρησιμοποιεί εργαλεία στηριζόμενα σε ώριμες και δοκιμασμένες τεχνολογίες. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των στελεχών μας, η εταιρεία μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εξειδικευμένα σενάρια που να είναι αξιόπιστα και με υψηλό δείκτη ασφάλειας.

Βασικός γνώμονας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της δικής σας εταιρείας, μέσω της αρτιότερης τεχνικά και οικονομικά λύσης. Εν πρώτοις, τα οφέλη από την διαχείριση του στόλου των οχημάτων της εταιρείας σας συνοψίζονται σε:

 • Παρακολούθηση των οχημάτων σε Πραγματικό Χρόνο (Real–time monitoring).

 • Οργάνωση και βελτιστοποίηση λειτουργίας του γραφείου κίνησης, καλύτερες και γρηγορότερες παραδόσεις στους πελάτες σας.
 • Μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Αρχιτεκτονική της Λύσης

Η προτεινόμενη λύση απαρτίζεται από δύο βασικές οντότητες, τα περιφερειακά σημεία και το κεντρικό σημείο. Τα περιφερειακά σημεία είναι τα μετακινούμενα οχήματα, στα οποία εγκαθίστανται μια συσκευή με ενσωματωμένο δέκτη GPS. Μέσω αυτού γίνεται δορυφορικός εντοπισμός της πραγματικής θέσης του οχήματος.

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) απαρτίζεται από 32 δορυφόρους σε διαφορετικές τροχιές γύρω από τον πλανήτη. Ένας GPS δέκτης λαμβάνει πληροφορίες από αυτούς τους δορυφόρους και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται το στίγμα. Ουσιαστικά το στίγμα GPS είναι με ακρίβεια κάποιων μέτρων από το πραγματικό σημείο παρουσίας.

Στο Κεντρικό Σημείο Ελέγχου & Παρακολούθησης (ΚΣΕΠ) της εταιρείας σας, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν μέσου ενός ή περισσοτέρου τερματικών να παρακολουθούν τις κινήσεις των οχημάτων. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω ενός web browser (π.χ. Internet Explorer). Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι απαιτητή μια ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, παρά μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες της εφαρμογής Easy Track μπορούν να παρακολουθούν μέσω των εφαρμογών της EASY SYSTEMS τα οχήματα της εταιρείας σας. Κατά την αρχική παραμετροποίηση του συστήματος, θα πρέπει η εταιρεία μας να ενημερωθεί σε ποιους χρήστες θα ενεργοποιήσει την πρόσβαση αυτή, όπως επίσης και να τους εκπαιδεύσει στην εφαρμογή διαχείρισης του στόλου οχημάτων της εταιρείας σας.

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται σχηματικά η επικοινωνία των περιφερειακών σημείων με το ΚΣΕΠ.

EasyTrack Solution

Επίσης με την λογική που έχει σχεδιαστεί η εφαρμογή από την EASY SYSTEMS, κάποιοι χρήστες δύνανται να λαμβάνουν πληροφορίες και σε άλλες τερματικές συσκευές (π.χ. φορητός υπολογιστής με κάρτα 3G, κινητά τηλέφωνα κτλ) πέραν του ΚΣΕΠ.

Στα οχήματα που μετακινούνται γίνεται εγκατάσταση μιας συσκευής τηλεμετρίας η οποία μεταδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις απαιτούμενες και προρυθμισμένες πληροφορίες. Για την μετάδοση των πληροφοριών αυτών χρησιμοποιείται το GSM δίκτυο. Η EASY SYSTEMS έχε συνάψει συνεργασία με δύο παρόχους GSM στην Ελλάδα και με τον τρόπο αυτό έχει υλοποιήσει ένα κλειστό δίκτυο επικοινωνίας (VPN) το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του εκάστοτε περιφερειακού σημείου με το κεντρικό. Αυτό δημιουργεί υψηλότερη διασφάλιση καθώς τα δεδομένα μεταδίδονται σε ένα κλειστό ασφαλές περιβάλλον.

Η EASY SYSTEMS έχει δοκιμάσει συσκευές διαφόρων διεθνών κατασκευαστών για να κάνει χρήση των πιο αξιόπιστων ανά περίπτωση μοντέλων. Η συγκεκριμένη συσκευή τηλεμετρίας που σας προτείνουμε, έχει σχεδιαστεί με βασικό γνώμονα την ασφάλεια του οχήματος και την διαχείριση του στόλου. Ο εξοπλισμός περιβάλλεται από ένα μεταλλικό κουτί το οποίο έχει την δυνατότητα να αντέξει σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και σε δύσκολα περιβάλλοντα. Εξοπλίζεται με δεκατρείς I/O υποδοχές, μέσω των οποίων η εφαρμογή παραμετροποιεί και παρακολουθεί την ακριβή τοποθεσία αλλά και την κατάσταση των οχημάτων. Πέραν από τις βασικές προδιαγραφές που διαθέτει το συγκεκριμένο μοντέλο, υπάρχει η δυνατότητα για ποικίλες επιλογές όπως αισθητήρας θερμοκρασίας, ανοικτής ακρόασης, έλεγχος της πόρτας ψυγείου ή φορτηγού οχήματος κ.α.

Το προτεινόμενο μοντέλο πέραν των ανωτέρω διαθέτει ενσωματωμένο chipset GPS που είναι το SiRFstarIII. Η τροφοδοσία του γίνεται μέσω του ηλεκτρικού κυκλώματος (μπαταρία) που διαθέτει το όχημα και η εγκατάσταση είναι μόνιμη στο όχημα και σε σημείο που δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτό εύκολα.

Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει μπαταρία στο εσωτερικό της που της επιτρέπει αυτονομία 2 περίπου ημερών σε περίπτωση που διακοπεί η παροχή τροφοδοσίας από την μπαταρία του οχήματος.

Το ΚΣΕΠ μπορεί μέσω της παραπάνω συσκευής να λαμβάνει αλλά και μέσω της εφαρμογής να διατηρεί ιστορικότητα για:

 • Τις πραγματοποιηθείσες διαδρομές.

 • Χρονικά σημεία παραμονής στα εκάστοτε γεωγραφικά σημεία μιας διαδρομής καθώς και χρόνους μετακίνησης από σημείο σε σημείο.

 • Ειδικές παραμέτρους ανάλογα με το τι θα επιλέξει η εταιρεία σας, λ.χ. υπέρβαση ορίου ταχύτητας, θερμοκρασία κινητήρα, είσοδος ή έξοδος σε προκαθορισμένες περιοχές κτλ.

 • Συναγερμούς (Alarms) από τα οχήματα της εταιρίας σας, στην εφαρμογή αλλά και σε κινητό τηλέφωνο μέσω αποστολής γραπτού μυνήματος (SMS) που θα ορίσετε.

Γεωγραφική Κάλυψη

Η EASY SYSTEMS έχει συνάψει συνεργασία με την Google και χρησιμοποιεί χαρτογραφικά δεδομένα από την υπηρεσία Google Maps. Η υπηρεσία αυτή είναι επικαιροποιημένη και προσφέρει την δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε αλλαγή-ενημέρωση που πραγματοποιείται στους χάρτες, άμεσα εμφανίζεται και στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιείτε. Παράλληλα δεν προκύπτει γεωγραφικός περιορισμός μόνο στον Ελλαδικό χώρο, καθώς η κάλυψη παρέχεται σε διεθνές επίπεδο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και άλλοι χάρτες στην εφαρμογή και μάλιστα παράλληλα με τους χάρτες που προσφέρει η υπηρεσία Google Maps.

Πλεονεκτήματα της Λύσης

Η λύση που έχει σχεδιάσει για την εταιρεία σας η EASY SYSTEMS συγκεντρώνει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, τα οποία κυριότερα εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω:

 • Εύκολη Πρόσβαση στην εφαρμογή Παρακολούθησης από έναν απλό Η/Υ. Μοναδική απαίτηση η πρόσβαση στο Internet.

 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των πελατών για τη θέση του οχήματος μεταφοράς και κατ’ επέκταση των προϊόντων τους. Μεγαλύτερη ακρίβεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η συσκευή τηλεμετρίας της Easy Systems που εγκαθίσταται σε κάθε όχημα της εταιρείας σας αποστέλλει δεδομένα της θέσης του κάθε οχήματος ανά μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό για εσάς σημαίνει ότι σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τα οχήματα σας και όχι μετά από 1 ή 2 λεπτά.

 • Ελάχιστο κόστος κτήσης & συντήρησης υλικού.

 • Έλεγχος διαδρομών, τόσο κατά την διάρκεια αλλά και σε ύστερο χρόνο.

 • Έλεγχος & οικονομία καυσίμων, μέσω ανασχεδιασμού των διαδρομών μετακίνησης.

 • Μείωση δαπανών για υπερωρίες.

 • Άμεσος εντοπισμός οχήματος σε περίπτωση απώλειας.

 • Άμεση επικοινωνία με τον οδηγό του οχήματος.

Δυνατότητα για κουμπί κινδύνου (Panic Button). Σε περίπτωση κινδύνου ο οδηγός μπορεί να ενημερώσει άμεσα το ΚΣΕΠ, μέσω ενός πλήκτρου ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.