Ασφάλεια σε ATM

Εντοπισμός - Ασφάλεια ATMH εταιρεία μας διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία σε συστήματα εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης αντικειμένων αξίας όπως για παράδειγμα τα Αυτόματα Ταμειακά Μηχανήματα (ATMs) των Τραπεζών. H EASY SYSTEMS έχει συνάψει συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και χρησιμοποιεί εργαλεία στηριζόμενα σε ώριμες και δοκιμασμένες τεχνολογίες. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των στελεχών μας, η εταιρεία μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εξειδικευμένα σενάρια που να είναι αξιόπιστα και με υψηλό δείκτη ασφάλειας.

Βασικός γνώμονας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της δικής σας εταιρείας, μέσω της αρτιότερης τεχνικά και οικονομικά λύσης. Εν πρώτοις, τα οφέλη από την έτοιμη λύση διαχείρισης και παρακολούθησης ATMs της EASY SYSTEMS  συνοψίζονται σε: 

 • Προβολή των ΑΤΜs σε Πραγματικό Χρόνο (Real–time monitoring).
 • Παρακολούθηση της Θερμοκρασίας του χρηματοκιβωτίου και του ATM σε πραγματικό χρόνο.
 • Παρακολούθηση της ακινησίας του ATM
 • Παρακολούθηση της ορθής τροφοδοσίας ρεύματος του ATM
 • Παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της συσκευής τηλεμετρίας 

Μέσω των παραπάνω δυνατοτήτων εξασφαλίζονται άμεσα ειδοποιήσεις ή συναγερμοι προς τους υπευθύνους με email ή SMS ανάλογα με την κρισιμότητα ή τον συνδυασμό των συναγερμών: 

 • Συναγερμός σε περίπτωση απώλειας ρεύματος.
 • Συναγερμός σε περίπτωση απώλειας GPS (GPS Jamming).
 • Συναγερμός σε περίπτωση απώλειας σήματος GSM (GSM Jamming).
 • Συναγερμός σε περίπτωση απότομης αλλαγής θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου του ATM (Προσπάθεια παραβίασης του χρηματοκιβωτίου).
 • Συναγερμός σε περίπτωση της παραμικρής κίνησης του ATM
 • Προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας του ATM
 • Συναγερμός σε περίπτωση οποιουδήποτε λόγου μη επικοινωνίας με την συσκευή τηλεμετρίας.

Αρχιτεκτονική της Λύσης

Η προτεινόμενη λύση απαρτίζεται από δύο βασικές οντότητες, τα περιφερειακά σημεία και το κεντρικό σημείο. Τα περιφερειακά σημεία είναι τα ATMs, στα οποία εγκαθίστανται μια συσκευή με δέκτη GPS και τους απαραίτητους αισθητήρες τους οποίους χρησιμοποιεί. Μέσω αυτού γίνεται δορυφορικός εντοπισμός της πραγματικής θέσης του ATM και της κατάστασης που επικρατεί σε πραγματικό χρόνο σε αυτό (Θερμοκρασία, ανίχνευση κίνησης ή κλίσης του ATM, τροφοδοσία ρεύματος κτλ).

Στο Κεντρικό Σημείο Ελέγχου & Παρακολούθησης (ΚΣΕΠ) της Τράπεζας, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν μέσω ενός ή περισσοτέρου τερματικών να παρακολουθούν την κατάσταση των ATMs. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω ενός web browser (π.χ. Internet Explorer). Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι απαιτητή μια ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, παρά μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανα χρήστη με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω κλειστού προσωπικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) τηςEASY SYSTEMS  από τις συσκευές τηλεμετρίας μέχρι τον Server συλλογής δεδομένων και η Τράπεζα μέσω διαφορετικού VPN ή άλλου τρόπου διασύνδεσης αποκτά πρόσβαση στην παρακολούθηση όλου του δικτύου των ATMs.

Επίσης με την λογική που έχει σχεδιαστεί η εφαρμογή από την EASY SYSTEMS, κάποιοι χρήστες δύνανται να λαμβάνουν πληροφορίες και σε άλλες τερματικές συσκευές (π.χ. φορητός υπολογιστής με κάρτα 3G, κινητά τηλέφωνα, Συσκευές Blackberry κτλ) πέραν του ΚΣΕΠ. Στα ATMs γίνεται εγκατάσταση μιας συσκευής τηλεμετρίας η οποία μεταδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις απαιτούμενες και προρυθμισμένες πληροφορίες. Για την μετάδοση των πληροφοριών αυτών χρησιμοποιείται το GSM δίκτυο. Η EASY SYSTEMS έχε συνάψει συνεργασία με δύο παρόχους GSM στην Ελλάδα και με τον τρόπο αυτό έχει υλοποιήσει ένα κλειστό δίκτυο επικοινωνίας (VPN) το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του εκάστοτε περιφερειακού σημείου με το κεντρικό. Αυτό δημιουργεί υψηλότερη διασφάλιση καθώς τα δεδομένα μεταδίδονται σε ένα κλειστό ασφαλές περιβάλλον. Η EASY SYSTEMS έχει δοκιμάσει συσκευές διαφόρων διεθνών κατασκευαστών για να κάνει χρήση των πιο αξιόπιστων ανά περίπτωση μοντέλων. Η συγκεκριμένη συσκευή τηλεμετρίας που σας προτείνουμε, έχει σχεδιαστεί με βασικό γνώμονα την ασφάλεια του ATM και την απαραίτητη διαχείριση του χωρίς να παρεμβένει σε καμία λειτουργία του. Ο εξοπλισμός περιβάλλεται από ένα  μεταλλικό κουτί το οποίο έχει την δυνατότητα να αντέξει σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και σε δύσκολα περιβάλλοντα. Εξοπλίζεται με δεκατρείς I/O υποδοχές, μέσω των οποίων η εφαρμογή παραμετροποιεί και παρακολουθεί την ακριβή τοποθεσία αλλά και την κατάσταση των ATMs. Πέραν από τις βασικές προδιαγραφές που διαθέτει το συγκεκριμένο μοντέλο, υπάρχει η δυνατότητα για ποικίλες επιλογές όπως αισθητήρας θερμοκρασίας, ανοικτής ακρόασης, έλεγχος της πόρτας ή της κλίσης του ATM κ.α.

Το προτεινόμενο μοντέλο πέραν των ανωτέρω διαθέτει ενσωματωμένο chipset GPS που είναι το SiRFstarIII. Η τροφοδοσία του γίνεται μέσω της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ATM ενώ φυσικά διαθέτει και μπαταρία αυτόνομης λειτουργίας για τουλάχιστον 48 ώρες. Η εγκατάσταση είναι μόνιμη στο ATM και σε σημείο που δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτό εύκολα. 

Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη για να εμφανίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ATM (κωδικός, κατάστημα, μοντέλο, τύπος ATM κτλ) όπως επίσης και η αναζήτηση ή ενδεχομένως και οι αναφορές που ζητά ο κάθε χρήστης.

Γεωγραφική Κάλυψη

Η EASY SYSTEMS έχει συνάψει συνεργασία με την Google και χρησιμοποιεί χαρτογραφικά δεδομένα από την υπηρεσία Google Maps. Η υπηρεσία αυτή είναι επικαιροποιημένη και προσφέρει την δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε αλλαγή-ενημέρωση που πραγματοποιείται στους χάρτες, άμεσα εμφανίζεται και στην εφαρμογή που χρησιμοποιεί η Τράπεζα. Παράλληλα δεν προκύπτει γεωγραφικός περιορισμός μόνο στον Ελλαδικό χώρο, καθώς η κάλυψη παρέχεται σε διεθνές επίπεδο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και άλλοι χάρτες στην εφαρμογή και μάλιστα παράλληλα με τους χάρτες που προσφέρει η υπηρεσία Google Maps. 

Πλεονεκτήματα της Λύσης

Η λύση που έχει σχεδιάσει η EASY SYSTEMS συγκεντρώνει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, τα οποία κυριότερα εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω: 

 • Εύκολη Πρόσβαση στην εφαρμογή Παρακολούθησης από έναν απλό Η/Υ. Μοναδική απαίτηση η πρόσβαση στο VPN της Easy Systems.
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των ATMs για την κατάσταση τους  και κατ’ επέκταση της ορθής λειτουργίας τους και της ασφάλειας τους. Η συσκευή τηλεμετρίας της Easy Systems που εγκαθίσταται σε κάθε ATM, αποστέλλει δεδομένα της κατάστασης του κάθε ATM ανά μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό για εσάς σημαίνει ότι σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τα ΑΤΜs και όχι μετά από 3 ή 5 λεπτά.
 • Ελάχιστο κόστος κτήσης & συντήρησης υλικού, καθότι η συσκευή πραγματοποιεί εσωτερικό test report για την ορθή λειτουργία της ενώ η απαραίτητη αντικατάσταση της μπαταρίας προβλέπεται κάθε 2 χρόνια και η Easy Systems καλύπτει την αντικατάσταση της καθόλη την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας.  

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω προτεινόμενων λύσεων της EASY SYSTEMS για την παρακολούθηση των ΑTMs η εταιρεία έχει προβεί και σε αναβάθμιση του συστήματος για χρήση και καμερών ασφαλείας οι οποίες θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν λήψη πολλαπλών φωτογραφιών ανα περίπτωση συναγερμού και να αποστέλλουν περιοδικά στο ΚΣΕΠ. Η παραπάνω λύση μαζί με πολλές άλλες δυνατότητες θα είναι σύντομα διαθέσιμη.