Εντοπισμός Προσώπων

Εντοπισμός Προσώπων Τι προσφέρει η Υπηρεσία Εντοπισμού Προσώπων

  • Ακριβής χρονολογημένη απεικόνιση των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
  • Χρονικά σημεία παραμονής στα εκάστοτε γεωγραφικά σημεία μιας διαδρομής καθώς και χρόνους μετακίνησης από σημείο σε σημείο.
  • Ειδικές παραμέτρους ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο πελάτης, π.χ. συναγερμός και ειδοποίηση με sms και email όταν το πρόσωπο απομακρυνθεί από συγκεκριμένο γεωγραφικό όριο που έχουμε προκαθορίσει (Geofence Position - Alarm).
  • Άμεσος εντοπισμός προσώπου σε περίπτωση κινδύνου. Με το πάτημα ενός πλήκτρου στην φορητή συσκευή η συσκευή αποστέλει τις συντεταγμένες που βρίσκεται στο κινητό ενός ή περισσότερων αγαπημένων μας προσώπων.
  • Δυνατότητα για πολλαπλά πλήκτρα κινδύνου ή ειδοποίησης (Panic Buttons) με αποστολή SMS ή κλήσης σε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.
  • Ειδοποιήσεις όταν η συσκευή έχει χαμηλή μπαταρία για να θυμηθείτε να την φορτίσετε. 

Γεωγραφική Κάλυψη

Στην εφαρμογή εντοπισμού προσώπων χρησιμοποιούμε χαρτογραφικά δεδομένα διεθνών οίκων. Μέσα σε αυτούς η εφαρμογή είναι συμβατή και με την υπηρεσία Google Maps. Η υπηρεσία αυτή είναι επικαιροποιημένη και προσφέρει την δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης.  Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε αλλαγή-ενημέρωση που πραγματοποιείται στους χάρτες, άμεσα εμφανίζεται και στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιείτε χωρίς κρυφά κόστη για τον τελικό χρήστη. Παράλληλα δεν προκύπτει γεωγραφικός περιορισμός μόνο στον Ελλαδικό χώρο, καθώς η κάλυψη παρέχεται σε διεθνές επίπεδο. 

Αρχιτεκτονική της Λύσης

Η προτεινόμενη λύση απαρτίζεται από δύο βασικές οντότητες, τα περιφερειακά σημεία και το κεντρικό σημείο. Τα περιφερειακά σημεία είναι τα μετακινούμενα πρόσωπα με την συσκευή εντοπισμού προσώπων, με ενσωματωμένο δέκτη GPS. Μέσω αυτού γίνεται δορυφορικός εντοπισμός της πραγματικής θέσης του οχήματος.

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μέσου ενός ή περισσοτέρου τερματικών μπορούν να βλέπουν τις κινήσεις των προσώπων μέσω ενός web browser (π.χ. Internet Explorer). Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι απαιτητή μια ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, παρά μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες του Easy Track μπορούν να παρακολουθούν μέσω των εφαρμογών της EASY SYSTEMS τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή και τους εργαζόμενους ή πελάτες σας όπου είναι απαραίτητο. Κατά την αρχική παραμετροποίηση του συστήματος, θα πρέπει η εταιρεία μας να ενημερωθεί σε ποιους χρήστες θα ενεργοποιήσει την πρόσβαση αυτή, όπως επίσης και να τους εκπαιδεύσει στην εφαρμογή διαχείρισης και προβολής των αγαπημένων σας προσώπων.  

Εξοπλσιμός και Συσκευές παρακολούθησης Προσώπων

Οι συσκευές που προτείνει η EASY SYSTEMS για την προτεινόμενη λύση είναι ιδιαίτερα μικρές σε μέγεθος, με πολύ μικρό βάρος (μικρότερες από ένα κινητό τηλέφωνο) και ποικίλουν ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες που επιθυμεί ο κάθε πελάτης.

.