Διαχείριση Οχημάτων

Διαχείριση Στόλου ΟχημάτωνH εταιρεία μας διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία σε συστήματα εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων (gps tracking ή fleet management), όπως για παράδειγμα επιβατικά και φορτηγά οχήματα, θαλάσσια σκάφη, οχήματα δημόσιας χρήσης. Έχουμε συνάψει συνεργασία με γνωστές εταιρείες στο εξωτερικό για υπηρεσίες δορυφορικού εντοπισμού και χρησιμοποιούμε εργαλεία και εφαρμογές στηριζόμενα σε ώριμες τεχνολογίες. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των στελεχών μας, είμαστε σε θέση να μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε εξειδικευμένα σενάρια που να είναι αξιόπιστα και με υψηλό δείκτη ασφάλειας.

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) απαρτίζεται από δορυφόρους σε διαφορετικές τροχιές γύρω από τον πλανήτη. Ένας δέκτης GPS λαμβάνει πληροφορίες από αυτούς τους δορυφόρους και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται το στίγμα. Ουσιαστικά το στίγμα GPS είναι με ακρίβεια κάποιων μέτρων από το πραγματικό σημείο παρουσίας του οχήματος.

Στο όχημα σας τοποθετείται μια συσκευή (gps tracker) η οποία αναλαμβάνει να αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την θέση του οχήματος στην εφαρμογή μας EasyTrack. Εσείς από έναν απλό υπολογιστή και με πρόσβαση στην εφαρμογή EasyTrack παρακολουθείται τα οχήματα σας με μεγάλη ευκολία.

Τι προσφέρει η Υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων EasyTrack

  • Ακριβής χρονολογημένη απεικόνιση των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν.

    Διαδρομές

  • Χρονικά σημεία παραμονής στα εκάστοτε γεωγραφικά σημεία (στάσεις) μιας διαδρομής καθώς και χρόνους μετακίνησης από σημείο σε σημείο.

    EasyTrack Trip & Idle Detailed Report

  • Παρακολούθηση του οχήματος σε πραγματικό χρόνο

    EasyTrack Follow Vehicle

  • Ειδικές παραμέτρους ανάλογα με το τι θα επιλέξετε, π.χ. υπέρβαση ορίου ταχύτητας, θερμοκρασία θαλάμων για φορτηγά, άνοιγμα πόρτας κ.α.

  • Έλεγχος & οικονομία καυσίμων, μέσω ανασχεδιασμού των διαδρομών μετακίνησης, επιτυγχάνωντας μείωση δαπανών από υπερωρίες.

    EasyTrack Routing

  • Δυνατότητα περιορισμού κίνησης των οχημάτων με άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση που το όχημα ξεπεράσει τα όρια του Geofence (Γεωφράκτης).

    EasyTrack Geofence

  • Άμεσος εντοπισμός οχήματος σε περίπτωση απώλειας.

  • Δυνατότητα για κουμπί κινδύνου (Panic Button) με το οποίο ενημερώνεται άμεσα από τον οδηγό ο χρήστης της εφαρμογής σε περίπτωση κινδύνου..

 

 

Γεωγραφική Κάλυψη

Στην εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων χρησιμοποιούμε χαρτογραφικά δεδομένα διεθνών οίκων. Μέσα σε αυτούς η εφαρμογή είναι συμβατή μεταξύ άλλων χαρτογραφικών παρόχων και με την υπηρεσία Google Maps. Η υπηρεσία αυτή είναι επικαιροποιημένη και προσφέρει την δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε αλλαγή-ενημέρωση που πραγματοποιείται στους χάρτες, άμεσα εμφανίζεται και στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιείτε, χωρίς κρυφά κόστη για τον τελικό χρήστη. Παράλληλα δεν προκύπτει γεωγραφικός περιορισμός μόνο στον Ελλαδικό χώρο, καθώς η κάλυψη παρέχεται σε διεθνές επίπεδο.

 EasyTrack Google Maps

 

 

EasyTrack Bing Maps

 

Αρχιτεκτονική της Λύσης

Η προτεινόμενη λύση απαρτίζεται από δύο βασικές οντότητες, τα περιφερειακά σημεία και το κεντρικό σημείο. Τα περιφερειακά σημεία είναι τα μετακινούμενα οχήματα, στα οποία εγκαθίστανται μια συσκευή με ενσωματωμένο δέκτη GPS (Gps Tracker). Μέσω αυτού γίνεται δορυφορικός εντοπισμός της πραγματικής θέσης του οχήματος.

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της εταιρείας σας μπορούν μέσου ενός ή περισσοτέρου τερματικών να βλέπουν τις κινήσεις των οχημάτων μέσω ενός web browser (π.χ. Internet Explorer) με απλή επίσκεψη της ιστοσελίδας μας EasyTrack . Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι απαιτητή μια ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, παρά μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες του EasyTrack μπορούν να παρακολουθούν τα οχήματα της εταιρείας σας. Κατά την αρχική παραμετροποίηση του συστήματος, θα πρέπει η εταιρεία μας να ενημερωθεί σε ποιους χρήστες θα ενεργοποιήσει την πρόσβαση αυτή, όπως επίσης και να τους εκπαιδεύσει στην εφαρμογή διαχείρισης του στόλου οχημάτων.

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται σχηματικά η επικοινωνία των περιφερειακών σημείων.

Easy Track Solution Topology