Υπηρεσίες Συντήρησης

Υπηρεσίες ΣυντήρησηςΥπηρεσίες Υποστήριξης Επιχειρήσεων μέσω Συμβολαίων Συντήρησης (EASY Silver, Gold, Platinum)

EASY SYSTEMS Α.Ε. διαθέτει πλούσια εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση τους, τόσο πριν, όσο και μετά την πώληση. Η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί μια ζωτικής σημασίας διαδικασία σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας, απελευθερώνοντας όλη τη δύναμη των διαθεσίμων πόρων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των πελατών μας. Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας και λειτουργικότητας κατά την υλοποίηση νέων έργων, τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας, και την παράδοση αποδοτικών παραμετροποιημένων προτάσεων και λύσεων, υπάρχει διαθέσιμη πλήρης και ολοκληρωμένη σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη. Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης για όλα τα προϊόντα, επιχειρηματικές λύσεις και έργα της.