Διαφημιστικές καμπάνιες.

Άμεση Άυξηση των Πωλήσεων σας.

Η ραγδαία ανάπτυξη που παρουσιάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον αδιαμφισβήτητη το Facebook και άλλα Social Media χρησιμοποιούνται καθημερινά από την πλειονότητα των καταναλωτών για ψυχαγωγικούς ή για εμπορικούς σκοπούς.

Το Facebook πλέον θεωρείται ένα πολύ δυνατό μέσο για να προβληθούν τα προϊόντα σας ή να αυξήσετε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας.

Η Easy Systems μπορεί να σας προτείνει καμπάνιες, στοχεύοντας σε συγκεκριμένο κοινό βάση δημογραφικών χαρακτηριστικών με σκοπό να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της διαφημιστικής σας καμπάνιας στο Facebook.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για δημιουργία διαφημίσεων στο Facebook με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Προσαρμογή του ημερήσιου κόστους
  • Επιλογή για κατάλληλες λέξεις κλειδιά
  • Ορισμός Target Group
  • Περιορισμός και ρύθμιση κόστους
  • Ανάλυση αποτελεσμάτων
  • Διαχείριση και παρακολούθηση διαφημιστικής καμπάνιας και προσαρμογή αναλόγως αποτελεσμάτων.