Η Εταιρεία

Η EASY SYSTEMS Α.Ε. ιδρύθηκε, στα τέλη του 2008, από μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών στον χώρο της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση σύνθετων έργων. Η EASY SYSTEMS Α.Ε. εστιάζει κυρίως στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο της σύγχρονης υποστήριξης αυτών.

Βασικό αντικείμενο της δραστηριότητας της EASY SYSTEMS Α.Ε. αποτελεί η παροχή εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών, δικτύων & επικοινωνιών, μέσω λύσεων που προηγούνται των εξελίξεων στην αγορά Πληροφορικής.

Η Διοικητική Ομάδα της EASY SYSTEMS Α.Ε. συνδυάζει την εμπειρία και την γνώση για να σχεδιάσει τεχνικά και οικονομικά και να υλοποιήσει έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας στον χώρο της Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

 

Το Όραμα μας

To όραμα της EASY SYSTEMS Α.Ε. που μοιράζονται οι άνθρωποι της, είναι η αξιόπιστη υιοθέτηση εφαρμογών πληροφορικής, επικοινωνιών & τηλεματικής στην Ελληνική επιχειρηματική κοινωνία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι Ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν αρωγοί των ποικίλων πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών.

H Easy Systems Α.Ε κατέχει Γενική Άδεια (Α.Μ. 09-136) άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 13/Α/3-2-2006 και τον «Κανονισμό Γενικών Αδειών» (Φ.Ε.Κ. 748/Β/21-6-2006), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 442/68/28-6-2007 και 513/014/3-3-2009 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ.