Διακομιστές Μεσολάβησης ( SERVERS )

Αξιόπιστες Λύσεις

Τα στελέχη της EASY SYSTEMS A.E έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις υπολογιστικών συστημάτων και διακομιστών (servers),  η εταιρεία μπορεί να σας προμηθεύσει με εξοπλισμό από καταξιωμένους οίκους τεχνολογίας του εξωτερικού, με σκοπό την παροχή τελευταίας τεχνολογίας στους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό. συνεργάζεται με εταιρείες όπως η IBM, HP, DELL που προσφέρουν Server ανοικτής αρχιτεκτονικής με θεωρητικά απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση διακομιστών (Servers), βασισμένα σε Microsoft Windows ή Linux ,έχοντας ως σκοπό την αδιάλειπτη παροχή δεδομένων στο δίκτυο σας, την μέγιστη δυνατή ταχύτητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Η παραμετροποίηση ενός Server σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρία σας προσφέρει ποικίλα πλεονεκτήματα όπως:

 

  • Κεντρική διαχείριση και ασφάλεια δεδομένων
  • Αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων χρηστών
  • Διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών
  • Διαμοίραση πόρων δικτύου
  • Κοινή χρήση αρχείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών
  • Μεταφορά δεδομένων μέσω ασφαλών συνδέσεων
  • Κεντρική διαχείριση προστασία από ιούς
  • Ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας (backup)

 

Επίσης εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες virtualization (Hyper-V, Azure IaaS)  Συνδυάστε την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και απαλλαχτείτε από την ανάγκη αγοράς και υποστήριξης εξοπλισμού, με έτοιμες εικονικές μηχανές χωρίς κανένα συμβιβασμό στις επιδόσεις και στην αξιοπιστία τους.