Δορυφορικός Εντοπισμός

Ο πιστός σας Συνεργάτης

Η EASY SYSTEMS Α.Ε έχοντας βαθιά γνώση και εμπειρία σε συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών μετά από εκτεταμένη έρευνα στην Ελληνική αγορά και σε συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού παρουσίασε την εφαρμογή EasyTrack.

Το EasyTrack είναι μια προηγμένη εφαρμογή δορυφορικού εντοπισμού που χρησιμοποιεί εργαλεία στηριζόμενα σε ώριμες και δοκιμασμένες τεχνολογίες και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των οχημάτων σας, να δείτε τις διαδρομές που έχουν διανύσει καθώς και να εξάγετε μέσα από μια πολύ φιλική για το χρήστη εφαρμογή πολύτιμες πληροφορίες όπως ταχύτητα, θερμοκρασία κινητήρα, χρόνο στάσης κ.α.

Η εφαρμογή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και των εντοπισμό προσώπων (παιδιών ηλικιωμένων κ.τ.λ.) ή αντικειμένων και μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως σε οτιδήποτε ζητηθεί εντός των τεχνικών δυνατοτήτων του συστήματος.

H EASY SYSTEMS Α.Ε κατέχει Γενική Άδεια (Α.Μ. 09-136) άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 13/Α/3-2-2006 και τον «Κανονισμό Γενικών Αδειών» (Φ.Ε.Κ. 748/Β/21-6-2006), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 442/68/28-6-2007 και 513/014/3-3-2009 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δορυφορικό εντοπισμό και την εφαρμογή της εταιρείας μας παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Easytrack - GPS Tracking Application
Easytrack - GPS Tracking Application
Easytrack - GPS Tracking Application
Easytrack - GPS Tracking Application