Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας ( UPS )

Απρόσκοπτη λειτουργία και Αξιοπιστία

Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (Uninterruptible Power Supply – U.P.S.) εξασφαλίζουν την συνεχή και αδιαταραχτή λειτουργία εγκαταστάσεων ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών όπως Ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακομιστών μεσολάβησης ,τηλεπικοινωνιακού υλικού, κλπ.

Σε περιπτώσεις διακοπών της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας  ή σε αυξομειώσεις τάσης ,τα U.P.S. χρησιμοποιούνται ως εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρήση τους είναι αναγκαία όταν θέλουμε το φορτίο μην χάσει καθόλου την τροφοδοσία του σε περιπτώσεις απώλειας ισχύος και μας δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για περαιτέρω ενέργειες.

Τα U.P.S επίσης ανάλογα με την τεχνολογία που διαθέτουν ( Standby ή offlineLine-interactiveOn-line) προστατεύουν τα φορτία από :

Η Εταιρεία μας μπορεί να διενεργήσει μελέτη για τις ανάγκες της επιχείρησης και να σας προμηθεύσει με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας από αξιόπιστους προμηθευτές, με σκοπό την απροβλημάτιστη λειτουργία των συστημάτων σας.