Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO)

Δείτε την Διαφορά

H Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που αποτελείται από ειδικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα σας, κατά την κατασκευή της αλλά και στην μετέπειτα λειτουργία της. Η ιστοσελίδα σας μετά από αυτές τις ενέργειες ,θα πρέπει να εμφανίζεται σε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στα αποτελέσματα από τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Για μια επιτυχημένη εφαρμογή θα πρέπει να επιλεχτούν  κάποιες λέξεις κλειδιά (keywords) που εκπροσωπούν το περιεχόμενο σας.

Η εταιρία μας θα σας προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες SEO με σκοπό η ιστοσελίδα σας να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις που σύμφωνα με στατιστικές το 80%  των αναζητήσεων ο χρήστης επιλέγει μόνο από τα πρώτα αποτελέσματα της αναζήτησης και ένα μικρό ποσοστό από τις επόμενες σελίδες.